Stříkaná PUR izolace

Co je PUR pěna?

Polyuretanová pěna je makromolekulární materiál převážně na organické bázi.                                                       Pěna vzniká vzájemnou exotermní reakcí polyadicí a směsí vícesytných polyéter,retardérů hoření,vody a pomocných nadouvadel.

CENY ENERGIÍ ROSTOU,ALE VAŠE NÁKLADY SE MOHOU SNIŽOVAT !

Vznikající polyuretanová hmota se napěňuje a vytváří uzavřenou mikroskopickou buněčnou strukturu,díky které má výsledná PUR pěna výborné tepelněizolační a hydroizolační vlastnosti.                                                             Izolace stříkanou PUR pěnou je nejprogresivnější izolační technologie součastnosti !                                           Nástřik PUR pěnou je moderní,účinný a cenově efektivní způsob tepelné izolace,která významně snižuje náklady na vytápění.

IZOLACE  A ZATEPLENÍ DOMŮ ČI BYTŮ JE DNES HOJNĚ VYUŽÍVANÝ ZPŮSOB, JAK LIDÉ ŠETŘÍ SVÉ VÝDAJE ZA ENERGIE.

Výhody stříkané PUR pěny :

 • jednoznačně nejlepší tepelněizolační vlastnosti
 • 100% přilnavost k podkladnímu materiálu
 • nízké statické zatížení konstrukce
 • návratnost investice do 5let
 • odolává plísním,houbám a vlhkosti
 • aplikuje se několikanásobně rychleji než běžné izolace
 • úspora ve vynaložených nákladech na vytápění
 • zdravotní nezávadnost
 • akustická izolace
 • dochází k úplnému vyplnění aplikovaného prostoru včetně špatně přístupných míst

 

PUR pěna se používá pro :

 • zateplení střech a podkroví
 • zateplení dřevostaveb
 • zateplení stěn,stropů a podlah
 • izolace základů
 • izolace a hydroizolace plochých střech
 • izolace automobilů,lodí
 • izolace vodních nádrží,bazénů,zásobníků apod.

 

PUR pěna se používá v širokém průmyslovém  oboru.Nanáší  se strojovým stříkáním.                                             PUR pěna má vynikajicí přilnavé vlastnosti.Používáme jí především pro zateplení zděných domů,dřevostaveb,od základů až po střechy.S PUR izolacemi revitalizujeme také velké haly,ploché střechy aj.                                             PUR pěny splňují přísná kritéria daná protipožárními předpisy EU.                                                                             Bezešvý izolační systém nejen po aplikaci,ale po celou dobu životnosti budovy.                                                      Tvrdá polyuretanová pěna je nejlepším tepelným izolantem,téměř dvakrát lepším než expandovaný pěnový polystyren.