Čištění dlažeb, betonových a sportovních povrchů (vše vodorovné)

Provádíme odstraňování zašlých nečistot, mechu, plísní a mastnoty ze všech vodorovných ploch. Práce provádíme pomocí chemicky neutrálního proudu horké tlakové vody, který zajistí vyplavení nečistot ze všech spár a nerovností. Po vyčištění plochy je možno nanést vhodný impregnační nátěr, který ošetří vyčištěnou plochu, uzavře povrchové póry a ochrání ji proti povětrnostním vlivům. Zároveň je možno povrch ošetřit přípravkem proti růstu mechů, lišejníků a plísní a povrch impregnovat proti vnikání vody.

U dlažby a zámkové dlažby lze též provést doplnění písku ve spárách.

Výsledkem je čistá, skvěle působící plocha ať už na cestičkách na zahradě kolem domu, na chodníku před domem či na firemním dvoře nebo parkovišti.

Samostatnou kapitolou je údržba sportovních ploch, ať už atletických drah nebo hřišť. Tyto plochy vzhledem ke svému povrchu vlivem usazování nečistot do pórů tmavnou. Pro vyčištění a oživení povrchu je třeba tyto nečistoty odstranit. Při tom je třeba postupovat citlivě a se znalostí, aby nedošlo k poškození plochy.