Čištění střech, okapů a fasád

Provádíme kompletní čištění střech, přesněji řečeno střešní krytiny jako jsou tašky, eternitové desky nebo šindele.

Čištění spočívá v odstranění usazených nečistot, které mají původ v exhalacích nárůstem řas, mechů, lišejníků a plísní. Tyto nečistoty nezpůsobují jen špatný vzhled střechy, ale narušují povrch střešní krytiny a tím snižují životnost střechy.

Čištění probíhá podobně jako u čištění vodorovných ploch proudem tlakové vody. Zmizí tak černý vzhled střechy a ta zazáří v původní barvě. Následuje sanační nátěr, který zničí zárodky mechů a lišejníků.

Další operací, kterou je nutno provést, je impregnace. Ta zajistí:

  • zpevnění povrchu krytiny do hloubky několika mm
  • prevenci krytiny proti poškození mrazem
  • transparentní nátěr krytiny
  • omezení vsakování vody do krytiny
  • omezení růstu mechů a lišejníků
  • zlepšení tepelné izolace
  • zvýšení životnosti

Součástí čištění střešní krytiny je také čištění a nátěr okapů a svodů dešťové vody. Tyto součásti stavby jsou vyčištěny jednak od vnitřních nánosů nečistot, které v každém okapu zůstávají, následně je očištěn celý povrch jako příprava pro budoucí krycí a ochranný nátěr.

Fasádu vyčistíme podobně jako ostatní plochy od všech běžných nečistot, jako jsou mechy, řasy, lišejníky nebo plísně. Další nečistoty jsou vytvářeny smogem, kouřem, sazemi nebo také prachem.
Čistit lze všechny typy fasád. Mimo klasické omítky lze čistit kámen, umělý kámen i betonové nebo cihlové fasády, případně i různé obklady.

K čištění fasád se používají speciální prostředky, které nenarušují fasádu a dále vysokotlaký vodní paprsek nebo v případě potřeby i tryskání a pískování.

Součástí čištění fasády jsou i opravy odlupujících se částí staré omítky a následné chemické ošetření povrchu, které je závislé na materiálu fasády.