Malování na klíč

Prostory k malování si sami kompletně připravíme, nábytek zakryjeme, provedeme výmalbu a eventuelně i další práce podle přání. Poté vše uvedeme do původního stavu a předáme hotové dílo zpět zákazníkovi. Součástí prací může být na přání rovněž mytí oken a další práce.